Ugyan jelenleg, 2020. november 11-től a MOHOSZ szünetelteti a horgász vizsgáztatást, de ezzel együtt meg is változott a vizsga eljárásrendje.
A kiadott horgászattal kapcsolatos eljárásrendhez igazodva határozatlan ideig SZÜNETEL a vizsgáztatás, de várhatóan a veszélyhelyzet megszűnésével újraindul!

Kinek kell horgászvizsgát tennie?

Mindazon magyar állampolgárnak, aki állami horgászjegyet kíván váltani és ezidáig nem tett sikeres horgászvizsgát, illetve azt nem tudja hitelt érdemlően bizonyítani, mindezekkel együtt nem tartozik a mentesítettek közé.

Ki mentesített a horgászvizsga alól?

 • 3 éves kortól az adott év december 31. napjáig a 15. életévét be nem töltött személy, azaz gyermekhorgász.
  Számukra – bármilyen vizsgakötelezettség vagy horgász szervezeti tagság nélkül – az állami horgászjegy egyszerűen és díjmentesen kiváltható.
 • Értelmi fogyatékos személy, akinek a törvényes képviselője az állapotát igazoló okmányokat az állami horgászvizsga bizottság számára benyújtja.
  Az állami horgászvizsga letétele alól mentesített, halfogásra jogosító okmányokkal rendelkező értelmi fogyatékos személy kizárólag 18. életévét betöltött, állami horgászvizsgával rendelkező személy folyamatos jelenlétében horgászhat.
 • Vak vagy gyengénlátó személy, aki ezen állapotát igazoló okmányokat az állami horgászvizsga bizottság számára benyújtja.
  A horgászvizsga alóli mentességet az állami horgászvizsga bizottság számára hitelt érdemlően, a mentesség alapját bizonyító – pl. szakorvosi vagy egyéb, a tartósan fennálló súlyos fogyatékosságot igazoló hivatalos dokumentum vagy annak hitelesített másolata – igazolás benyújtásával kell igazolni.

Mi a teendő, ha valaki már vizsgázott horgász alapismeretekből, de nincs meg az ezt igazoló dokumentuma?

A horgászszövetség, illetve az általa horgászvizsgáztatásra feljogosított horgászszervezet az elvesztett vagy megsemmisült állami horgászvizsga bizonyítványt – nyilvántartási adatai alapján – megismételt vizsgakötelezettség nélkül, díjmentesen pótolja.

Mi a vizsga bizonyítvány megszerzésének menete?

 • A horgászvizsgára történő felkészülés
  Horgászvizsga felkészítő jegyzet alapján, amely a MOHOSZ oldaláról tölthető le.
 • Horgász regisztráció
  A horgászvizsgára történő érvényes jelentkezés feltétele a horgász regisztráció a HORINFO rendszeren keresztül.
 • Horgászvizsgára történő jelentkezés
  Horgászvizsgára jelentkezni a horgászszövetségi informatikai rendszerben (HORINFO), a regisztráció során létrehozott személyi profil menürendszerében lehetséges a meghirdetett vizsgahelyszínek és időpontok közüli legmegfelelőbb kiválasztásával.
 • Horgászvizsgán való személyes megjelenés
  A vizsgázó köteles megjelenni az általa kiválasztott vizsga helyszínén a megjelölt időpontban.
 • Személyazonosság igazolása
  A vizsgázni kívánó személy azonosítása valamely érvényes arcképes személyazonosító okmány bemutatásával történhet. A 14. életévét be nem töltött vizsgázni kívánó személy személyazonosságának igazolására a diákigazolvány is elfogadható.
 • A vizsga lebonyolítása
  1. A vizsgázó személy – saját vagy részére bocsátott okoseszközről – a profiljába belépve, az online bejelentkezést követően csatlakozik a vizsgára.
  2. A horgászvizsga elektronikus tudásszint felmérésére szolgáló teszt.
   A vizsga összesen 45 kérdésből áll. Ebből 35 szöveges feleletválasztó, míg 10 a halfajok képről történő felismerésén alapuló kérdés. A 10 kérdésben bemutatott halfajok képe közül hatnak őshonos fogható, kettőnek idegenhonos fogható, míg kettőnek a nem fogható, illetve a védett halfajok kategóriájába kell tartoznia.
 • A vizsga kiértékelése
  Az elektronikus vizsga javítása automatikusan történik. A vizsga sikeres teljesítéséhez a vizsgázónak a 45 közül legalább 30 kérdésre kell helyes választ adnia.
  • Sikeres vizsga esetén
   Az állami horgászvizsga bizonyítvány elektronikus úton, automatikusan kerül előállításra, mely a horgász – a HORINFO rendszeren belül – a saját profiljában megjelenítésre kerül. A sikeres horgászvizsga tényéről a horgász a horgászvizsgáztatásra feljogosított horgászszervezetek (tagszövetségek) állíthatnak ki felmerülő igény esetén hivatalos papír alapú igazolást.
  • Sikertelen vizsga esetén
   A vizsgázó első alkalommal sikertelen vizsgát tesz, akkor 15 naptári napig, a második vagy az ezt követő sikertelen vizsga, vagy az első vizsgáról történő kizárás esetén 30 naptári napig, második alkalommal való kizárást követően pedig 60 naptári napon belül nem jelentkezhet újabb horgászvizsgára.

Mennyibe kerül a vizsga?
Az állami horgászvizsga továbbra is díjmentes.

A horgászvizsga részletes leírását A horgászvizsgáztatás részletes szabályzata tartalmazza, mely letölthető a MOHOSZ oldaláról.